virushka


May 27, 2023 #anushka sharma

Apr 24, 2023 #virushka

Mar 30, 2023 #virat kohli

Mar 13, 2023 #anushka sharma

Nov 5, 2022 #virushka

Oct 24, 2022 #anushka sharma

Oct 8, 2022 #anushka sharma,

Mar 4, 2022 #cricket

Jan 24, 2022 #virat kohli

Jan 23, 2022 #virushka

Nov 23, 2021 #virat kohli

Nov 5, 2021 #anushka sharma

Oct 17, 2021 #anushka sharma

May 30, 2021 #virushka

May 8, 2021 #virushka

May 7, 2021 #virushka

Apr 22, 2021 #mohammed azharuddeen

Jan 15, 2021 #women

Jan 12, 2021 #virat kohli

Sep 26, 2020 #kirti azad

Sep 25, 2020 #ipl 2020

Aug 30, 2020 #virushka

Aug 27, 2020 #virat kohli

Jul 3, 2020 #anushka sharma

Jun 6, 2020 #anushka sharma

Jun 6, 2020 #virushka

Jun 6, 2020 #virushka

Nov 11, 2019 #anushka sharma

Oct 31, 2019 #anushka sharma

Oct 31, 2019 #anushka sharma

Sep 13, 2019 #anushka sharma

Jun 20, 2019 #anushka sharma

Mar 5, 2019 #virushka

Feb 5, 2019 #anushka sharma

Jan 28, 2019 #virushka

Jan 7, 2019 #anushka sharma

Jan 5, 2019 #anushka sharma

Jan 1, 2019 #virushka

Dec 12, 2018 #australia

Dec 11, 2018 #australia

Nov 5, 2018 #anushka sharma

Oct 7, 2018 #virat kohli

Sep 26, 2018 #khel ratna award

Sep 4, 2018 #virat kohli

Aug 10, 2018 #rohit sharma

Aug 10, 2018 #anushka sharma

Aug 8, 2018 #anushka sharma

Aug 3, 2018 #virat kohli

Jul 21, 2018 #virat kohli

Jul 20, 2018 #shikhar dhawan

May 15, 2018 #virat kohli

May 2, 2018 #virushka

Apr 25, 2018 #anushka sharma

Apr 14, 2018 #virushka

Apr 14, 2018 #virushka

Mar 5, 2018 #virat kohli

Mar 2, 2018 #virushka

Feb 20, 2018 #virushka

Jan 16, 2018 #virushka

Jan 6, 2018 #virat kohli

Jan 4, 2018 #virushka

Dec 27, 2017 #virushka wedding reception

Dec 27, 2017 #virta kohli

Dec 22, 2017 #virat kohli

Dec 21, 2017 #virushka wedding

Dec 20, 2017 #virushka wedding

Dec 19, 2017 #virushka wedding

Dec 15, 2017 #virushka wedding

Dec 13, 2017 #virushka wedding

Dec 13, 2017 #virushka

Dec 12, 2017 #virushka wedding

Dec 12, 2017 #virushka wedding

Dec 12, 2017 #virat kohli

Dec 11, 2017 #virushka wedding