ഇഷ്ടം പറയാനും പ്രണയാശംസകള്‍ നേരാനും 'ഞാനുമെന്റാളും'  അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആശംസകളും സന്ദേശങ്ങളും താഴെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഫോമില്‍ ചേര്‍ക്കുക. ഒപ്പം സന്ദേശം അയക്കുന്നവരുടെ ഫോട്ടോയും ഉള്‍പ്പെടുത്താം...