കണ്ണീരല്ല കരുത്താണമ്മ

ഈ അമ്മ കഥയല്ല

കഥകളിലെ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് കഥാകൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു

തിരശ്ശീലയിലെ അമ്മമാര്‍

അമ്മ ഒരു വേഷമല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. എങ്കിലും അമ്മ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സില്‍ ഇടംപിടിച്ച തിരശ്ശീലയിലെ ചില അമ്മമാര്‍ ഇതാ..

Celebrities Articles
SHOW MORE
More Stories
SHOW MORE