ബെയ്ജിങ്: ദമ്പതിമാരെ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ ഷാങ്ഷി പ്രവിശ്യയിൽ ഒരുകൊല്ലം പ്രസവാവധി നൽകുന്നകാര്യം ആലോചിക്കുന്നു. നിലവിൽ 168 ദിവസമാണ് പ്രസവാവധി. ജനനനിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജർമനിയുടെയും നോർവേയുടെയും മാതൃക പ്രവിശ്യയും കൈക്കൊള്ളാനൊരുങ്ങുന്നത്.

മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിതൃത്വ അവധി 30 ദിവസമാക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ചൈനയിൽ യുവാക്കളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ ജനനനിയന്ത്രണം നീക്കി ദമ്പതിമാർക്ക് മൂന്നു കുട്ടികൾ വരെയാവാമെന്ന് ചൈന നയം തിരുത്തിയിരുന്നു.

പിന്നാലെതന്നെ 14 പ്രവിശ്യകൾ പ്രാദേശിക കുടുംബാസൂത്രണച്ചട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇളവുകളോടെ ഭേദഗതിചെയ്യുകയോ അതിനായി ശ്രമം തുടങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഹെയ്‌ലോങ്ജാങ്ങിലെ അതിർത്തിനഗരങ്ങളിൽ നാലു കുട്ടികളെവരെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ജനനനിരക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞതാണ് കാരണം.

Content Highlights: one year paid maternity leave pregnancy leave maternity leave in india