ഓഹരികളുടെ ലോകത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലര്‍ക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.എന്താണ് 'ഓഹരി'? ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടം എന്താണ്?


ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂലധനത്തിനെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് 'ഓഹരി'. സാധാരണ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വില 10 രൂപയായിരിക്കും. കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് 'മൂലധനം'. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഹരി ഉടമകളെല്ലാം കമ്പനിയുടെ 'ഉടമസ്ഥരാണ്'.
ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതോടെ ഒരാള്‍ ആ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സില്‍ പങ്കാളിയാകുകയാണ്.
ഓഹരി ഉടമയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രധാന സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്: ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം കിട്ടും. അതാണ് 'ഡിവിഡന്റ്'. ഒപ്പം ഓഹരി വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ വിറ്റാല്‍ 'മൂലധനവര്‍ദ്ധനവും' കിട്ടും. ഇതില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് ആദായനികുതി ആനുകൂല്യവും കിട്ടും.
ഇതിന് പുറമേ കമ്പനിയുടെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനും നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളില്‍ 'വോട്ട്' രേഖപ്പെടുത്താനും അവകാശമുണ്ട്. ഒരു ഓഹരി എടുത്തയാളിനും ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും.എന്താണ് ഈ 'സെന്‍സെക്‌സും', 'നിഫ്റ്റിയും'?


ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും (ബി. എസ്. ഇ.), നാഷണല്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും (എന്‍. എസ്.ഇ.).
ഇതില്‍ ബി. എസ്. ഇ.യില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ മുപ്പത് ഓഹരികളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓഹരി സൂചികയാണ് 'സെന്‍സെക്‌സ്'. സെന്‍സിറ്റീവ് ഇന്‍ഡക്‌സ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് 'സെന്‍സെക്‌സ്'!
അതുപോലെ എന്‍. എസ്. ഇ. യില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്പത് ഓഹരികളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓഹരി സൂചികയാണ് 'നിഫ്റ്റി'. 'എന്‍. എസ്. ഇ. ഫിഫ്റ്റി' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് 'നിഫ്റ്റി'.അപ്പോള്‍ 'സെന്‍സെക്‌സും', 'നിഫ്റ്റിയും' കുറഞ്ഞാല്‍ ഓഹരികളുടെ വില എല്ലാം കുറയില്ല അല്ലേ?


ഇല്ല. 'സെന്‍സെക്‌സും', 'നിഫ്റ്റിയും' നന്നായി കുറഞ്ഞാലും ചില കമ്പനികളുടെ ഓഹരിയുടെ വില കൂടി എന്നിരിക്കും. ഓഹരികളുടെ വിലയുടെ ഉയര്‍ച്ചയേയും താഴ്ചയേയും കുറിച്ച് പൊതുവിലുള്ള ഒരു സൂചകം മാത്രമാണ് 'സെന്‍സെക്‌സും', നിഫ്റ്റിയും'.നമ്മള്‍ വാങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമോ?


ഓഹരി വിലയില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നതല്ലാതെ 'വാങ്ങാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വില്‍ക്കാന്‍' ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല.നിക്ഷേപകര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങള്‍?


പ്രധാനമായും 'അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവ / 'ചെയ്യേണ്ടവ'
* കഴിയുന്നതും 'ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറാകുക.
* നിക്ഷേപത്തിന് മുമ്പ് 'കമ്പനിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക'.
* 'ക്ഷമാശീലം' നിക്ഷേപത്തിനും ബാധകമാണ്. അത് നേട്ടം നല്‍കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
* സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 'ഒരു ഭാഗം മാത്രം' ഓഹരിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക.
* പല മേഖലകളിലെ കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക.പ്രധാനമായും 'ഒഴിവാക്കേണ്ടവ'


* 'കടം വാങ്ങി' ഓഹരികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കരുത്.
* 'ഊഹക്കച്ചവടത്തിന്' ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാതിരിക്കുക.
* ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് പണക്കാരനാകാനുള്ള 'മോഹം' ഉപേക്ഷിക്കുക.
* 'അറിയാത്ത ഓഹരികള്‍' ഒഴിവാക്കുക.
* 'കേട്ട് കേള്‍വിക്ക്' ചെവികൊടുക്കാതിരിക്കുക.


* എന്താണ് ഈ 'സെന്‍സെക്‌സും', 'നിഫ്റ്റിയും'?


ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും (ബി. എസ്. ഇ.), നാഷണല്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും (എന്‍. എസ്.ഇ.).
ഇതില്‍ ബി. എസ്. ഇ.യില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ മുപ്പത് ഓഹരികളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓഹരി സൂചികയാണ് 'സെന്‍സെക്‌സ്'. സെന്‍സിറ്റീവ് ഇന്‍ഡക്‌സ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് 'സെന്‍സെക്‌സ്'!
അതുപോലെ എന്‍. എസ്. ഇ. യില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്പത് ഓഹരികളുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓഹരി സൂചികയാണ് 'നിഫ്റ്റി'. 'എന്‍. എസ്. ഇ. ഫിഫ്റ്റി' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് 'നിഫ്റ്റി'.* അപ്പോള്‍ 'സെന്‍സെക്‌സും', 'നിഫ്റ്റിയും' കുറഞ്ഞാല്‍ ഓഹരികളുടെ വില എല്ലാം കുറയില്ല അല്ലേ?


ഇല്ല. 'സെന്‍സെക്‌സും', 'നിഫ്റ്റിയും' നന്നായി കുറഞ്ഞാലും ചില കമ്പനികളുടെ ഓഹരിയുടെ വില കൂടി എന്നിരിക്കും. ഓഹരികളുടെ വിലയുടെ ഉയര്‍ച്ചയേയും താഴ്ചയേയും കുറിച്ച് പൊതുവിലുള്ള ഒരു സൂചകം മാത്രമാണ് 'സെന്‍സെക്‌സും', നിഫ്റ്റിയും'.* നമ്മള്‍ വാങ്ങിയ ഓഹരികള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമോ?


ഓഹരി വിലയില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നതല്ലാതെ 'വാങ്ങാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വില്‍ക്കാന്‍' ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല.
- ബി. രാജേന്ദ്രന്‍, എം. ഡി., സര്‍പ്ലസ് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം