ഉപരിപഠനത്തിന്റെ ഭാവി എന്ന വിഷയത്തിൽ മാതൃഭൂമി നടത്തിയ വെബിനാറിൽ യുഎന്‍ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം ഓപ്പറേഷന്‍സ് മാനേജര്‍ മുരളി തുമ്മാരുകുടി സംസാരിക്കുന്നു