കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവിധ ജില്ലകളിലെ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ കോള്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.