പൊങ്കാല അര്‍പ്പിക്കാന്‍ അഞ്ചാം വര്‍ഷവും എത്തിയ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍