യുക്രൈനിലെ ലിവിവിൽ കൗതുകം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഫേയുണ്ട്. ക്യാറ്റ് കഫേ എന്നാണ് പൂച്ച പ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഈ കഫേയുടെ പേര്. ഇവിടേക്ക് പൂച്ചകളെ കൊണ്ടുവരാം, ഒപ്പമിരുത്തി ചായ കുടിക്കാം. കഫേയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ വ്യത്യസ്തത മനസിലാവൂ. കാരണം ഇവിടെ നിറയെ പൂച്ചകളാണ്. അവർക്കിടയിലിരുന്ന് ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടത് ഓർഡർ ചെയ്യാം.

വൈനും ബിയറും കോഫിയുമടക്കം വിവിധതരം പാനീയങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും. ചെറുപലഹാരങ്ങളും കിട്ടും. രുചിയെന്തുമാകട്ടെ എല്ലാം പൂച്ചകൾക്കൊപ്പമിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. പൂച്ചകൾക്കായി രൂപകല്പന ചെയ്ത പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ടിവിടെ. അവർക്കായി ചെറുമേശകളുമുണ്ട്. സന്ദർശകർ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ പൂച്ചകൾ അവരുടെ മടിയിലിരിക്കുകയും ചെയ്യും.