'രാജവിന്റെ മകനില്‍' അഭിനയിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍. മാതൃഭൂമി അന്തരാഷ്ട്രാ അക്ഷരോത്സവത്തിലെ സംവാദത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ അത് പറഞ്ഞത്. 

വീഡിയോയുടെ പൂര്‍ണരൂപം കാണാന്‍