മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സിനിമാ തിയേറ്ററുകള്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ ആദ്യ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ പ്രേക്ഷകര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു..