ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്നാം തവണ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോള്‍... ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയും രാഷ്ട്രീയ യാത്രയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു