ലോകം മുഴുവന്‍ ആരാധിക്കുന്ന മാന്ത്രിക പ്രതിഭ മജീഷ്യന്‍ ഡേവിഡ് കോപ്പര്‍ഫീല്‍ഡ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനൊപ്പം ആഗസ്റ്റ് 30 ഞായറാഴ്ച മാതൃഭൂമി വാരന്തപ്പതിപ്പില്