ഈരാറ്റുപേട്ട-വാഗമൺ റോഡ് നവീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് ലീഗ്. റോഡിലെ കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. കുഴിയിൽ വീണ് മടുത്തതോടെയാണ് യൂത്ത് ലീ​ഗ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പ്രധാന ടൂറിസം പാതയായിട്ടും വാ​ഗമൺ റോഡിൽ പലഭാ​ഗത്തും കുണ്ടും കുഴിയുമാണ്. 

കിഫ്ബിയിലുൾപ്പെടുത്തി വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് യൂത്ത് ലീ​ഗ് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. റോഡ് കൂടുതൽ തകർന്ന നടയ്ക്കൽ മേഖലയിലായിരുന്നു കുളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം. മഴ ശക്തമായതോടെ വാഗമൺ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണ്ണമാണ്.