ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 18 കഴിഞ്ഞ എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനം. മെയ് ഒന്നു മുതല്‍ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കും.