സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ടിപിആര്‍ 16 ശതമാനത്തില്‍ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നാളെ മുതല്‍ ദര്‍ശനം അനുവദിക്കും.