ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ മടുത്തെന്നും അമിതഭാരമാണെന്നുമുള്ള ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ പരാതി വൈറലാവുകയാണ്.