ബിവറേജ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിന് മുമ്പില്‍ ടച്ചിങ്‌സ് വിതരണം ചെയ്ത് കാറ്ററിംഗ് മേഖലയുടെ പ്രതിഷേധം.