മുന്നാക്ക സംവരണത്തിനെതിരെ പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുന്നോക്ക സംവരണം കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയത് അശാസ്ത്രീയമായാണ്. ഇത് സംവരണ സമുദായങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കും.സംവരണ സമുദായങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പിന്നാക്ക അവസ്ഥയിലാണ്.തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റിയോഗത്തിന് ശേഷം പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.28 ന് എറണാകുളത്ത് സംവരണ സമുദായങ്ങളുടെ യോഗം ചേരുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.