ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്; യു.ഡി.എഫില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു. പല അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ലീഗിനെ പിണക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം