സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍  മാസ്‌ക്  നിര്‍ബന്ധമാക്കി. നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിച്ചാല്‍ പിഴ ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകും. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതല്‍ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിച്ച് മാസ്‌ക്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 290 വകുപ്പ് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയില്‍ പെറ്റികേസ് ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യും. 200 രൂപയാണ് പിഴ. 

കുറ്റം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 5000 രൂപയായിരിക്കും പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. മാസ്‌ക്ക് ഇല്ല എന്നു കരുതി ടെന്‍ഷന്‍ വേണ്ട വീടുകളില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച തുണികൊണ്ടുളള മാസ്‌ക്, തോര്‍ത്ത്, കര്‍ച്ചീഫ് എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.