ചെന്നൈയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ചായക്കടക്കാരന്റെ കഥകാണാം. എംജിആറിനും ജയലളിതയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി ചായക്കടക്കാരന്‍ വിജയന്റെ കഥ