രണ്ടാംതരംഗം വരുംമുമ്പേ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് കേരളത്തിലെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചതെന്ന് ഡോ. ഡാനിഷ് സലീം.