സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയെങ്കിലും അഞ്ചാം തീയതി തീയറ്ററുകള്‍ തുറക്കില്ല. സാമ്പത്തിക പിന്തുണയില്ലാതെ തുറക്കാനാകില്ലെന്ന് ഫിലിം ചേംബര്‍ അറിയിച്ചു. 

ആറാം തീയതി ചേരുന്ന ഫിലിം ചേംബര്‍ അടിയന്തര യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനമുണ്ടാകും.സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പുകള്‍ പാലിക്കണമെനന് തീയറ്റര്‍ സംഘടനയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫിയോക്കിന്റെ യോഗം അഞ്ചാം തീയതി ചേരും.