കേരള കലാമണ്ഡലത്തില്‍ കഥകളി വിഭാഗത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രവേശനം നല്‍കും.കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ച് 90 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് കഥകളി പഠിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുങ്ങുന്നത്. എട്ടാം ക്ലാസ്സില്‍  കഥകളി വടക്കന്‍ കളരിയിലും തെക്കന്‍ കളരിയിലും രണ്ട് വീതം സീറ്റുകള്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി മാറ്റി വെച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ പുറത്തിറക്കി.