സി.എ.ജി. റിപ്പോര്‍ട്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വലിയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. 

അസാധാരണ സാഹചര്യമാണ് സിഎജിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇത് നേരെയാക്കാന്‍ അസാധാരണ നടപടികള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

തനിക്കെതിരായ അവകാശലംഘനമൊക്കെ ചെറുതാണെന്നും നോട്ടീസിന് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും അതിനേക്കാള്‍ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വരാന്‍ പോകുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.