ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറെന്ന് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ സുനില്‍ അറോറ. രാജ്യത്ത് ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രസ്താവന. 

ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്തെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു രാജ്യം, ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒറ്റ വോട്ടര്‍ പട്ടിക എന്ന രീതി നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ പഠനം നടത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. 

നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടിവരും എന്നുമാത്രമല്ല പുതിയ സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്രായോഗികമായ ആശയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു.