കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തോടെ വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഒഴിഞ്ഞതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാറിലെ ടൂറിസം മേഖല