കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച അമ്മയുടെ മൃതദേഹമെത്തിച്ചപ്പോൾ മകൻ വീടിന്റെ ഗേറ്റുപൂട്ടി. സ്വത്തുതർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബവീടുവഴി മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് മകൻ തടസ്സംനിന്നത്. ജനപ്രതിനിധികളും പോലീസും സംസാരിച്ചിട്ടും ഗേറ്റുതുറക്കാത്തതിനാൽ ഒടുവിൽ പൂട്ടുമുറിച്ച് മൃതദേഹം മകളുടെ വീട്ടിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു സംസ്കരിച്ചു. ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് എട്ടാംവാർഡിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം.