കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വായ്പാ പരിധി ഉയര്‍ത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഭരണപരിഷ്‌കാരം നടപ്പാക്കിയ ഗോവ, ഉത്തരാഘണ്ഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷാ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ വായ്പ എടുക്കാനും അനുമതി. 

കേന്ദ്രം നേരത്തേ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ചില പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പാ പരിധി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നാല് പരിഷ്‌കാരങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമായും നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.