എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിയന്ത്രണം വരുന്നു. ജോലിയില്‍ നിന്ന് വിട്ട ശേഷം രണ്ട് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ പെന്‍ഷന്‍ വിഹിതം പിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാവുവെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. പെന്‍ഷന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലും പിഎഫ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശയിലും ഇന്ന് ചേരുന്ന ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി യോഗം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും.

നിലവിൽ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർ​ഗനൈസേഷന്റെ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട സംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടി രണ്ടുമാസത്തിനകം വിഹിതം പിൻവലിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ഉയർന്ന പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമാകുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നീക്കം.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ കോഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീന​ഗറിൽ ചേരുന്ന ഇ.പി.എഫിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതി പരി​ഗണിക്കും. യോ​ഗം നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പി.എഫ് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശയും തീരുമാനിക്കും.