തിരുവനന്തപുരത്തെ കോടിയേരി വീട്ടിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ കണ്ടെടുത്ത ഡെബിറ്റ് കാർഡ്  എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് ഡയറക്‌ട്രേറ്റിന്റെ ആസൂത്രണമെന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരി കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ.