നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ ഗ്രോബാഗില്‍ കഞ്ചാവ് കൃഷിചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍ |പത്ത് പ്രധാനവാര്‍ത്തകള്‍| 10 News 10 Info