കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനം ജില്ലകളിലും എത്തിയത് വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. #10 News 10 Info