മൊറോട്ടോറിയം കാലത്ത് പിഴപ്പലിശ ബാധകമോ? ആര്‍.ബി.ഐ. വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ എണ്ണക്കപ്പലിന് ശ്രീലങ്കന്‍ തീരത്തുവെച്ച് തീപ്പിടിച്ചു..