ഹാസ്യം സിനിമയുടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം സംവിധായകന്‍ ജയരാജും ഹരിശ്രീ അശോകനും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു