ദൃശ്യം 2 തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാതെ ഒ.ടി.ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട്? മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ദൃശ്യത്തിലെ അ‌ഭിനേതാവ് കൂടിയായ ഗണേഷ് കുമാർ..