ഒരിക്കല്‍ ജിഞ്ചുവും കൂട്ടുകാരനും കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര നടത്തി. വളരെ പേടിച്ചാണ് അവര്‍ കാട്ടില്‍ എത്തിയത്. ഒളിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് അപകടങ്ങളും അവയെ അവര്‍ നേരിട്ട വിധവും ഏറെ രസകരമാണ്...

Content highlights : puncher jinju malayalam animation cartoon series