ഒരുദിവസം ജിഞ്ചുവിന്റെ വീട്ടില്‍ കള്ളന്‍ കയറി. അവന്‍ കള്ളനോട് ഒരു സൂത്രപ്പണി ഒപ്പിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു... പഞ്ചര്‍ ജിഞ്ചു ആനിമേറ്റഡ് വെബ്‌സീരീസ് എപ്പിസോഡ് 3

Content highlights : puncher jinju animated web series episode 3