പച്ചക്കറി നിറച്ച ചാക്കില്‍ ഒരു കള്ളന്‍ കയറി. പച്ചക്കറികളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മീശ കള്ളനേയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയില്‍ പോലീസ് പിടിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സംഭവിച്ചത്...