ഉറക്കത്തില്‍ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ശീലമുള്ള മീശയ്ക്ക് എലുമ്പന്‍ കൊടുത്ത പണി. എലുമ്പനെ പുച്ഛിച്ച മീശയ്ക്ക് അതോടെ 'കൊടുത്താല്‍ കൊല്ലത്തും കിട്ടും' എന്ന മനസ്സിലായി...

Content highlights :  Meesha Marjaran episode 3 malayalam animation