ബാലഭൂമിയിലൂടെ കൂട്ടുകാരുടെയെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറിയ മീശാമാര്‍ജാരന്റെയും എലുമ്പന്റെയും രസികന്‍ തമാശകള്‍... 

Content highlights : meesha marjaran animated cartoon malayalam