മാനസികോല്ലാസം കുറയുന്നതും ആശയവിനിമയം ഇല്ലാത്തതുമെല്ലാം കുട്ടികളിലെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമാകാമെന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ മുൻ ഡയറക്ടർ ഫാദർ തോമസ്.