എഴുത്തിന്റെ നാല്പത് വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന പി. സുരേന്ദ്രന്റെ കവിത പോലൊരു കഥ 'തെരുവുനായ' അനിമേഷന്‍ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം. അനിമേഷന്‍ : ബാലു വി.