സാഹസികതയുടെ ഹരം നുകര്‍ന്ന് വനഭംഗിയില്‍ അന്തിയുറങ്ങാം-സഞ്ചാരികള്‍ക്കിത് തേന്‍മല

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത പരിസ്ഥിതി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലിപ്പോള്‍ മരമുകളില്‍ രാപാര്‍ക്കാനും സൗകര്യം. സാഹസിക വിനോദപാര്‍ക്കിനുള്ളില്‍ മരമുകളില്‍ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരുക്കിയ താമസസൗകര്യത്തിന് ഒരു രാത്രിക്ക് 3000 രൂപയാണ്.

ഇതിനു പുറമെ ടെന്റ് ഹൗസിലും അന്തിയുറങ്ങാന്‍ സൗകര്യമുണ്ട്. സാഹസികവിനോദങ്ങള്‍ക്കായി നൂറുകണക്കിന് സന്ദര്‍ശകരിവിടെയെത്തുന്നുന്നു. രാത്രിയില്‍ സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള ജലനൃത്തവും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണമാണ്.ഡാം പരിസരത്ത് മിസ്റ്റിറിക്കാ സ്വാംപ് മരം കാണാനുള്ള സോഫ്റ്റ് ട്രെക്കിങ്ങും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വേരിനാല്‍ ശ്വസിക്കുന്ന ഈ മരം ഒരു കൗതുകമാണ്. ചതുപ്പ് നിലങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മരം മാന്‍പാര്‍ക്കിനകത്തും ഉണ്ട്.

റോസ്മല, കല്ലാര്‍, പാക്കേജുകളാണ് മറ്റ് ട്രെക്കിങ്ങ്. ബട്ടര്‍ഫ്ലൈ സഫാരി, മാന്‍പാര്‍ക്ക്, അക്വേറിയം, എന്നിങ്ങനെ ഒരിടത്തുതന്നെ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാനും യാത്ര വിഞ്്ജാനപ്രദമാക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്നതാണ് തെന്‍മലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.Location

Located about 72kms from Thiruvananthapuram, the State Capital of Kerala, God's Own Country, the southern most State of India. Thenmala is a small village at the foothills of Western Ghats and predominantly a forest area. The famous Shenduruney Wildlife Sanctuary is the most important ecotourism resource of Thenmala Ecotour-ism.

How to reach

By Road: 66 km from Kollam Town. Get down at Thenmala Dam jn. on Kollam Shenkottai Road.
By Rail: Nearest Railhead Thenmal-Kollam-67km
ByAir:Thiruvananthapuram-71 km.

Distance Chart

Thiruvananthapuram-72 Kms, Kollam-66 Kms, Pathanamthitta-31Kms, Alappuzha-152 Kms, Thekkady-176 Kms, Munnar-284 Kms, Ernakulam-191 Kms (Via Kottayam-Kottarakara)-188 Kms (Via Kayamkulam-Adoor)-180 Kms (Via Kottayam-Adoor), Palakkad-360 Kms (Via NH Kollam)-323 Kms, Kozhikkode-397 Kms (Via Thrissur-Kottarakara MC Road)

Soft Trekking (Minimum 5 Adults or equivalent. Rs. 250). Foreigner Rs. 100, Deer Rehabilitation Center Rs. 15, Child Rs. 20, Leisure Zone Rs. 30, Child Rs. 20, Foreigner Rs. 100, Musical dancing fountain Rs. 30, Child Rs. 20, Foreigner Rs. 50, Butterfly safari Rs. 20, Child Rs. 10, Foreigner Rs. 50, Adventure zone Rs. 20, Child Rs. 10, Foreigner Rs. 50, Total entry fee: adult Rs. 165, Child Rs. 100, Foreigner Rs. 370Adventure Activities (Optional in Adventure zone on separate payment inside the zone): Rock Climbing & Rappelling Rs. 100, Short Range (5 Rounds) Rs. 10, Foreigner Rs. 20, Trust fall (30min 15 persons) Rs. 50, Foreigner Rs. 100, Pedal Boating (30 min 4 Persons), River Crossing Rs. 30, Foreigner Rs. 50, Spidernet Rs. 10, Foreigner Rs. 25, Burma Bridge Rs. 10, Foreigner Rs. 20, Archery Rs. 10, Foreigner Rs. 20, Valley Crossing Rs. 50, Foreigner Rs. 100, Flying Fox Rs. 75, Foreigner Rs. 150 , Mountain Biking Rs. 20, Foreigner Rs. 50

Jungle Camping Accomadation: Cottage type fully furnished Swiss cottage permenant tent including Bed & Breakfast-12 noon (Check in ), Domestic Tourist Single Rs. 850 Double- Rs. 1300, Extra person (Maxiumum 1 adult or 2 child ) Rs. 150 , International tourist Single-Rs. 1200 DoubleRs. 2000, Extra person (Maxiumum 1 adult or 2 child) Rs. 500.

Tented Camping Accommodation: (night camping in temporarily pitched two men Tent, Check in12 Noon ), Domestic tourist -Double Rs. 500, International tourist Rs. 700. Dormitory Accommodation: (Three tier 42 Beds with two rooms and its adjoining hall. Check in 12 Noon Rs. 85/ Persons. International tourist Rs. 150 Refreshment rate Rs. 50 per studentPackges: Jungle camp package (TEPS areas, Dam, Aquarium) two days & one night minimum 1 pax Rs. 1400. Child Rs. 1250. International Rs. 1800. Adventure activities extra, Kallar package (Earth dam, Kulathupuzha temple, Kattilapara, Shendurney trek) Two days & one night minimum 4 pax Rs. 1750. International Rs. 2750 , Rosemala package (Palaruvi, Aryankavu temple, Rosemala,Shendurney trek) Two days & one night minimum 4 pax Rs. 1750 International Rs. 2750, Rosemala village package (Palaruvi, Aryankavu temple, Rosemala, one day minimum 10 pax Rs. 350 Child Rs. 300 International Rs. 450.

Contact

0475-2344800, 0471-2329770 Thenmala Information Desk,)+91 94447440802 )0475-2344800. Email: tpo@thenmalaecotourism.com, thenmalaecotourism @bsnl.inpThenmala Ecotourism Promotion Society)91-471-2329770,E-mail: info@thenmalaecotourism.com