1

എരിവും രുചിയും മത്സരിക്കുന്നു; അമ്പമ്പോ ഇത് അമ്പൂര്‍ ബിരിയാണി !

അമ്പൂരെത്തിയോന്നറിയാന്‍ ഒരു ഗൂഗിള്‍മാപ്പിന്റേം സഹായം ആവശ്യമില്ല. ചെന്നൈ-ബെംഗളൂരു ..

1
മോരൊഴിച്ചുള്ള മീൻകറി, മൊരിഞ്ഞു തുടുത്ത പൊരിച്ച മീനുകൾ... ഇത് കണ്ണൂരിലെ മീനുലകം
meghalaya
പന്നിയുടെ കുടലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ദോ ജെം, കോഴിയുടെ ചോരകൊണ്ടുള്ള ജദോ ഇത് മേഘാലയൻ രുചികൾ!
unniyappam
ഉണ്ണിയപ്പചരിതം അഞ്ചാംഖണ്ഡം