1

ചെരുപ്പുതുന്നൽ തൊഴിലാളിക്ക് കാരുണ്യക്കുടയേകി കലാകാരൻ

കൊട്ടാരക്കര: എരിവെയിലിൽ ചെരുപ്പുതുന്നുന്ന മനുഷ്യന് കലാകാരൻ കാരുണ്യത്തണലൊരുക്കി. ചന്തമുക്കിൽ ..

Umbrella
പുറത്തേക്കാ പോണേച്ചാ, എന്നേം കൂടെ കൂട്ടിക്കോ..ട്ടാ.. ഇല്ലേല്‍ ചൂട് സഹിക്കാനാവില്ലാട്ടാ..
policestation
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് കുട നൽകി
funny umbrella
ഈ കുട കൊള്ളാലോ!!