1

വട്ടത്തിൽ ചവിട്ടി നീളത്തിൽ കുതിച്ച് തൊള്ളായിരംകണ്ടിയിലേക്ക്

വരുന്നോ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ജോബി കണ്ടനാട് ഫോണ്‍ ചെയ്തത്. ആശാന്‍ ..

Arjun in Manali
കൊണ്ടാഴി ടു മണാലി: സൈക്കിളില്‍ അര്‍ജുന്‍ പിന്നിട്ടത് 3783 കി. മീ.
 സൈക്കിള്‍ സവാരി
ഫൈസലിൻറെ അന്താരാഷ്ട്ര സൈക്കിൾ സവാരി തുടങ്ങി
Doddabetta Cycle Travel
ദൊഡ്ഡബെട്ട മലകളിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര വെറും സുഖയാത്രയല്ല... ജൈത്രയാത്ര
Mathews

മാത്യൂസ് പറയുന്നു, യാത്രയ്ക്ക് പണം വേണ്ട ഒരു സൈക്കിള്‍ മതി

ലോകംചുറ്റാന്‍ പണം ഒരു ഘടകമേ അല്ലെന്ന സന്ദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് മാത്യൂസ് സൈറെക്ക് ലണ്ടനില്‍നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. സൈക്കിളിലാണ് ..