തിരുവനന്തപുരം: തൃശ്ശൂർ കളക്ടറായി എസ്. ഷാനവാസിനെ നിയമിക്കും. തൃശ്ശൂർ കളക്ടർ ടി.വി. അനുപമ അവധിയിൽ പോയതിനെത്തുടർന്നാണ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രാറായ ഷാനവാസിനെ കളക്ടറായി നിയമിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചത്. വ്യവസായവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ. ഇളങ്കോവന് നിലവിലുള്ള ചുമതലകൾക്കുപുറമേ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലകൂടി നൽകും.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിഹ്നയ്ക്ക് റവന്യൂ (ദേവസ്വം) വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അധികചുമതല നൽകും. കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ഷർമിളാ മേരി ജോസഫിനെ ആയുഷ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റിനിയമിക്കും.

ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണിക്ക് നിലവിലുള്ള ചുമതലകൾക്കുപുറമേ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മിഷണറുടെ ചുമതലകൂടി നൽകും. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ അലി അസ്ഗർ പാഷയെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റിനിയമിക്കും.

ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണർ സി.എ. ലതയ്ക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധികചുമതല നൽകും. ലൈഫ് മിഷൻ ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് യു.വി. ജോസിന് വിവര പൊതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അധികചുമതല നൽകും.

എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഡയറക്ടർ വീണാ മാധവന് അസാപ് ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ അധികചുമതല നൽകും. ഡോ. പി.കെ. ജയശ്രീയെ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രാറായി മാറ്റിനിയമിക്കും. കൊല്ലം സബ്കളക്ടർ എ. അലക്‌സാണ്ടറെ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് രജിസ്‌ട്രേഷനായി മാറ്റിനിയമിക്കും.