മുരിയാട് : മുരിയാട് മേഖലയിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലും നെല്ലെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ കർഷകർ വലയുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നെല്ല് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മില്ലുകാർ നിർത്തിവെച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് നെല്ല് ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ. വണ്ടിവരുമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായെന്നും ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഏജന്റുമാർ ഫോണെടുക്കുന്നില്ലെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു.

മുരിയാട് കോൾ മേഖലയിലെ നൂറേക്കറോളം വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ കൊയ്‌തെടുത്ത നെല്ലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. മുരിയാട് ആനന്ദപുരം മേഖലയിലെ മൂരി കോൾപടവ്, മുരിയാട് പടവ്, കല്ലേരികടവ്, ഗ്രാമശ്രീ, ഹരിതശ്രീ തുടങ്ങിയ പടവുകളിൽ പകുതി കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബാക്കി കൊയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുരിയാട് കായൽ മേഖലയിൽ 250 ഏക്കറോളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഇനിയും കൊയ്യാനുണ്ടെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു. നെല്ല് കൊണ്ടുപോകാത്തതിനാൽ കർഷകർ ബാക്കി കൊയ്യാൻ മടിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ചാക്കിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ല് കയറ്റിപോയെങ്കിൽ മാത്രമെ ടാർപോളിനും സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ.

മാപ്രാണം നമ്പ്യാങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള സ്ഥലത്ത് പത്തിലേറെ കർഷകരാണ് നെല്ല് ഉണക്കി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നെല്ല് കയറ്റി പോകാതെ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ പിന്നീട് മില്ലുകാർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് കിഴിവ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ഇത് കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു.

മൂടികെട്ടിനിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിലും കർഷകർക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. മഴ വന്നാൽ അത് ഭീമമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും നെല്ല് ഏറ്റെടുക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.